Vòng bi chữ thập nhãn hiệu ARB mới về

Ngày đăng: 05/01/2016
UJ 103   (35x126) LEYLAND / BEDFORD
UJ 108   (27x82) DCM TOYOTA
GUM 93 (30x85)  HUYNDAI - 2,5 Ton
GU 1780 (27x80) HUYNDAI - 1,25 Ton
GUN 27  (25x64) DEAWOO - SUZUKI , 5 Tạ
UJ 109 LEYLAND TAURUS 2516, 3516, COMMET TUSKER, VIKING
UJ 110 LEYLAND 2516