Thăm Nhà máy Vòng bi CSC - New!!

Ngày đăng: 24/11/2015
Chuyến thăm và làm việc tại Nhà máy Vòng bi CSC từ 22 - 24 tháng 10 năm 2015.
Ảnh chụp lưu niêm.